153

درباره دیجی طیور بیشتر بدانید

شرکت ديجي طيور از سال 95 به صورت رسمي کار خود را با فروش طيور بومي و ارائه خدمت هايي نظير کارشناسي ، مشاوره پرورش ، جيره نويسي و کمک رساندن
به مشتريان خود آغاز کرده است. لذا سابقه ي پرورش اين شرکت حدود 20 سال يعني از سال 1375 مي باشد که در زمينه پرورش طيور بومي و گوشتي فعاليت کرده است
و بيشتر انرژي خود را در اين دوره صرف پرورش طيور بومي و گله هاي مولد و جوجه کشي نموده است و با پرسنلي مجرب آماده ي خدمت رساني به مشتريان خود مي باشد.
اين شرکت در نظر دارد که در اهداف بلند مدت خود گله اي با ماندگاري بالا و با بالاترين پيک توليد پرورش دهد. کمااينکه اين شرکت سالني را صرف تحقيق و پژوهش در
اين زمينه نموده است که در اين سالن پارامترهاي مختلفي را روي طيور امتحان نموده ايم و با اتکا به کارشناسان و دامپزشکان مجرب و پرسنل کارآزموده تاثير آن را مورد
تحقيق و بررسي قرار داده تا به موفقيت دست پيدا کنيم و اين دانش را به مشتريان خود آموزش دهيم.